Vindskede

vindskede

Vindeskede? Vindskederne sidder i gavlenderne af taget og forhindrer vind, vand og sne i at komme ind i tagkonstruktionen ad den vej. Men typisk holder vindskederne ikke nær så længe som taget, hvorfor de oftest skal udskiftes en eller flere gange i tagets levetid. Især hvis de er af træ. Her kan du læse, hvordan du kan se, om vindskeden skal udskiftes, samt hvordan du kan få 3 gode tilbud på ny vindskede.

Vindskeden er en oftest overset del af tagkonstruktionen. Det er uheldigt. For dels har den en meget vigtig betydning for tagets holdbarhed, og dels kan den nemt forårsage store skader, hvis vindskeden falder ned under en storm.

Hvad er en vindskede?

En vindskede er betegnelsen for den aflukning på tagkonstruktionen, der sidder i gavlenderne. Den dækker selve tagenden, og ved tegltage dækker den også afstanden mellem den sidste række tagsten og vindskeden.

Tilsvarende er den nederste ende af tagkonstruktionen langs husets sider lukket med sternbrædder. Inde under udhænget på taget er taget lukket af for vind og vejr med en brædde-inddækning.

Deres vigtigste funktion er at forhindre, at der kan komme blæst, vand og sne ind under tagkonstruktionen. Falder en vindskede eller et sternbræt af, er der stor risiko for, at

  • tagkonstruktionen begynder at rådne
  • der opstår mug og skimmelsvamp i loftrummet
  • at tagplader eller tagsten blæser af ved den førstkommende storm

Vindskederne er for det meste opbygget af en eller flere brædder, der er slået uden på hinanden. På ældre huse er vindskedebrædderne ofte udført som en hel eller meget lang planke med kunstfærdige udsmykninger og skåret i form til taget – specielt for neden på gavlenderne på huset.

I dag anvendes der tit alu-vindskeder til nye tage – altså vindskeder i aluminium. De holder væsentlig længere end vindskeder i træ, da metallet ikke eroderes eller rådner på samme måde som træ. Derfor anbefaler vi, at du får skiftet til alu-vindskeder.

Derfor skal du holde øje med dine vindskeder

Skal du sikre dig, at dit tag holder længst muligt, og ikke begynder at forfalde alt for tidligt, er det vigtigt, at du holder øje med dine sternbrædder og vindskeder – især hvis de er af træ. Sørg også for at behandle dem regelmæssigt med træbeskyttelse, så du mindsker risikoen for påvirkning af fugt og sollys.

Er kvaliteten af de træplanker, som danner sternbræt eller vindskede for dårlig, bliver det nemmere for vand og fugt at begynde at trænge ind i tagkonstruktionen forneden eller for enderne af tagkonstruktionen.

Samtidig går der ikke længe, før der er risiko for at sternbræt eller vindskeder falder af. Det sker oftest i forbindelse med en storm eller skybrud, hvor brædderne eller plankerne bliver revet løs og falder ned. Det kan med føre store skader, og er der tale om sternbrædderne, vil du oftest også stå med en ødelagt tagrende.

Derudover kan især vindskederne i gavlen også lige pludselig falde af, fordi træet er blevet udtørret, og er gået løst, der hvor vindskeden er monteret på tagkonstruktionen.

Få vindskeder og sternbrædder efterset af en fagmand

Derfor er det vigtigt, at du løbende efterser vindskeder og sternbrædder, hvis de er udført af træ. Tag en lille spids stjerneskruetrækker eller syl, og se, om du kan trykke den ind i træet uden at skulle presse særlig meget. Træk også i kanterne af vindskeder og sternbrædder for at se, om de sidder løse.

Er det tilfældet, er træet i vindskeden eller enden af tagkonstruktionen i dårlig stand – enten fordi det er ved at rådne eller er udtørret af sol og vind. Det øger risikoen for, at vindskeder eller sternbrædder kan falde ned, samt giver adgang til, at fugten kan trænge ind i tagkonstruktionen.

Nu skal der handles hurtigt. Kontakt straks en erfaren fagmand, der kan vurdere vindskeder og sternbrædders faktiske tilstand, samt om nødvendigt udskifte eller reparere dem. Jo før du griber ind, jo mindre omfattende og dyrt bliver arbejdet. Husk du hurtigt kan få 3 gode tilbud via 3byggetilbud.dk.

Her kan du få udskiftet eller repareret dine vindskeder til en god pris

Har du mistanke om, at dine vindskeder og sternbrædder er ved at være tjenlige til udskiftning? Eller er du i tvivl om, hvorvidt de er?

Så kontakt 3Byggetilbud.dk allerede i dag. Så kan du hurtigt få 3 tilbud fra dygtige fagmænd, der alle vil ud og kontrollere dine vindskeder og sternbrædder, samt giver et uforpligtende tilbud på at få dem skiftet.

3byggetilbud’s store team af håndværkere har arbejdet professionelt med tagkonstruktioner i mange år og har stor erfaring med både tagrenoveringer og udskiftninger af tage og dele af tagkonstruktionen. Derfor har dit tag godt af, hvis du vælger 3byggetilbud til at reparere eller udskifte dine vindskeder.

Så klik dig ind til 3byggetilbud allerede i dag, inden den næste storm eller det næste skybrud gør det af med dine vindskeder eller sternbrædder.

Læs også den store guide til ledhejseporte her.

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.