Skab faglige rammer om dit ordblinde barn med professionel undervisning fra Ordblindetræning

Dette indhold er sponsoreret

Hvis dit barn er ordblind, så er det vigtigt at skabe gode faglige rammer undervejs i dit barns skolegang, da dit barn ellers kan gå en svær skolegang i møde. Ordblindhed gør både læsning, stavning og skrivning sværere, hvilket kan have konsekvenser for dit barns faglige og sociale udbytte i skolen. 

Hvis ikke du sørger for de rette faglige rammer om dit ordblinde barn, så kan ordblindhed have konsekvenser helt ind i voksenlivet. Derfor kan du med fordel overveje professionel undervisning fra Ordblindetræning, som er en kursusvirksomhed med speciale i ordblindhed. 

Har allerede udvist stor succes hos tidligere elever

Ordblindetræning har allerede hjulpet over 3000 børn og unge med deres ordblindhed med stor succes. Elever har udvist positive resultater inden for deres skriftsproglige færdigheder, en udvikling i deres stavning og ordafkodning, og en forbedring af deres grundlæggende læsning og stavning. 

Men det er ikke kun elevers faglige kompetencer som får en positiv udvikling. Også elevers generelle trivsel i skolen og sociale liv forbedre, da de fleste elever oplever et selvtillidsboost og bedste motivation for skole. 

En palette af tilbud inden for ordblindhed

Virksomheden er til stede i en lang række danske byer. Her tilbyder virksomheden både ordblindeundervisning og kurser i ordblindetræning. 

Ordblindetræning tilbyder også kurser for ordblinde. Dette er sket ved eksekveringen af 225 kurser på skoler, hvor virksomheden tilbyder kurser for ordblinde elever. 

Derudover styrker Ordblindetræning også rammerne for ordblinde børn og unge. Dette gør de gennem deres ti kommunale partnerskaber, hvor de tilbyder kurser i kompetenceudvikling af fagprofessionelle med speciale i ordblindhed. 

Ordblindetræning har med sin lokale tilstedeværelse sikret, at ordblinde i hele Danmark har adgang til god faglig støtte. 

Et højt fagligt niveau

Ordblindetræning arbejder også på at udvikle undervisningsmaterialer til ordblinde. Dette gør de i samarbejde med Alinea, som blandt andet også samarbejder med Danmarks bedst anmeldte lektiehjælp GoTutor. Dermed er dit barn garanteret er højt fagligt niveau, hvilket er med til at skabe de bedste faglige rammer for dit barns skolegang. 

Du kan bede Ordblindetræning om at tage kontakt til dig. Her vil en faglig kompetent medarbejder kunne fortælle dig mere om et forløb til dit barn, samt skræddersy det bedste forløb for dit barns personlige behov. 

Dette kan styrke dit barn, ikke kun fagligt men også socialt. Dermed kan dit barn genfinde motivation for skolen, opleve bedre trivsel i skolen og generelt vende ordblindhed til en positiv oplevelse. 

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.