Radon er til stede i en alt for høj koncentration i indeklimaet i cirka hver femte husstand herhjemme. Værst står det til med ældre enfamiliehuse bygget før 1998, hvor det blev lovpligtigt at etablere radonspær. Men selv om din bolig er fra efter 1998, er det ingen garanti for, at den rent faktisk er beskyttet mod den radioaktive gasart.

Radon er en helt farveløs og lugtfri gasart, der trænger op fra undergrunden. Den kommer ind gennem revner og langs nødvendige åbninger i fundamentet og danner tungere radioaktive isotoper. Disse er farlige for os at indånde. De kan nemlig medføre, at vi udvikler lungekræft og at børn udvikler leukæmi.

Så radon er en usynlig dræber, som er til stede i mange boliger over hele landet, fordi den er meget svær at detektere. Kun ved at bruge særlige dosimetre, der kan måle den radioaktive stråling eller tilkalde specialister som Radon-huset, kan du få målt koncentrationen af radon i din bolig.

Værst i ældre boliger

Værst er radon-faren i ældre boliger fra før 1998. Det var først på det tidspunkt, at man blev så opmærksom på radons farlige egenskaber, at der blev indskrevet et særligt radonspær i bygningsreglementet. Det har skulle etableres i alle nybygninger og ved renoveringer lige siden.

Radonspærret er ikke særlig tykt. For den radioaktive stråling fra radon er ikke særlig høj. Men så snart radon kommer ind i indeklimaet, henfalder det til tungere og mere farlige radioaktive isotoper, som sætter sig på støv- og røgpartikler.

Indånder vi disse, vil de over tid ophobe sig i lungevævet i så store koncentrationer, at det kan fremkalde kræftmutationer. Tidsmæssigt kan der gå fra 10 til 40 år, før lungekræften bryder ud, afhænger af den mængde radon, du udsættes for i hverdagen.

Hvor er radon-truslen værst?

Værst er risikoen for store radon-koncentrationer, hvis du bor i et område med store mængder af kalk, granit og grus i undergrunden. Særligt udsat er husstande omkring Faxe, på Stevns og på Møen, netop på grund af de store kalkkoncentrationer i disse områder.

Men også på det øvrige Sjælland op til omkring Holbæk, samt fra Østjylland og mod vest op mod Limfjorden, hvor gletsjerkanten nåede ned til ved den seneste istid, er der forhøjede mængder af radon i undergrunden. Det skyldes de store mængder grus, som blev aflejret af smeltevandet fra isgletsjeren.

Så bor du i et af disse områder, er der god grund til at få huset undersøgt for radon, hvis det er bygget før 1998. Faktisk bør du også lade det undersøge, hvis huset er bygget efter 1998, men du først har købt det senere. For ikke alle håndværkere var lige hurtige til at indføre det lovpligtige radonspær.

Ikke en trussel i etagebyggerier – undtagen i stueplan

Bor du højere oppe end stueplan i et etagebyggeri, er der ingen grund til at få undersøgt hjemmet for radon. For som allerede nævnt er radon så svag en radioaktiv kilde, at den kan stoppes af et stykke papir eller 4 centimeter luft. Så det når simpelthen altid højere op end lige over gulvniveau i stueetagen.

Men bor du der eller i et etplanshus, er der alt mulig grund til at få undersøgt indeklimaets koncentration af radon – før det er for sent!